WMO

Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning kunt u via u gemeente een bijdrage aanvragen voor de aanschaf van een sportrolstoel. Laat u door u eigen gemeente informeren wat de mogelijkheden zijn. Deze zijn per gemeente verschillend.

Hieronder staat de LINK naar de integrale wettekst WMO.

Voor wie daar in aanmerking komt, kan een sportrolstoel ter beschikking krijgen vanuit de WMO. Een sportrolstoel is een rolstoel waarmee u recreatieve sporten kunt beoefenen. Eén type sportrolstoel is geschikt voor veel verschillende sporten. Een sportrolstoel wordt door de gemeente vaak verstrekt naast een “gewone” rolstoel die u gebruikt om u in en om de woning te verplaatsen. Er zijn ook rolstoelen die tegelijkertijd als “gewone” rolstoel en sportrolstoel kunnen functioneren, zoals bijvoorbeeld de actiefrolstoel. Kenmerkend voor een sportrolstoel is dat de twee grote wielen van de rolstoel scheef staan (camber) waardoor uw handen niet ingeklemd raken als u langs een andere sportende rolstoeler rijdt. Maar dat niet alleen. Staan uw wielen namelijk recht (net als bij uw ADL-stoel) dan valt u snel om bij het spelen. Daarom staan de wielen ook scheef. De kans dat u nu omvalt tijdens het spel is minimaal.


Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een sportrolstoel moet u voldoen aan de voorwaarden voor rolstoelvoorzieningen. U moet natuurlijk wel een sport beoefenen waarvoor u een sportrolstoel nodig heeft. Verder moet u de sportrolstoel op een zelfstandige en verantwoordelijke manier kunnen gebruiken. Uw gemeente kan extra regels stellen.

Klik hier voor de WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Maar in Nederland bestaan er naast de WMO nog andere verschillende wetten en regelingen om hulpmiddelen en aanpassingen (gedeeltelijk) vergoed te krijgen, zoals:

• de Wet langdurige zorg (Wlz)

• de Zorgverzekeringswet (Zvw)

• de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

• de Participatiewet

Uw persoonlijke omstandigheden bepalen welke wet of regeling van toepassing is. De uitvoerende instantie van zo’n wet, bijvoorbeeld de gemeente of uw zorgverzekeraar, bepaalt of u een hulpmiddel of aanpassing krijgt en hoeveel u moet bijdragen. Het is mogelijk dat u dat voor een deel of zelfs helemaal zelf moet betalen. Dit hangt af van de wet of regeling, de uitvoerende instantie, uw (aanvullende) verzekering en uw financiële situatie.
Op de volgende pagina’s leest u meer over deze wetten en regelingen:

• De Wet langdurige zorg (Wlz)
• De Zorgverzekeringswet (Zvw)
• De wet WIA, de Participatiewet en vergoeding voor scholing.

Aan de informatie in deze documenten kunnen geen rechten worden ontleend.