NK 2020 para-badminton via Facebook afgelast

Het NK 2020, welke 25 april 2020 zou worden gehouden is  via een Facebook bericht afgelast. Duovereniging Veenendaal laat via Facebook weten dat het evenement is verplaatst naar 2021.

Hoewel het te verwachten was dat dergelijk evenement in april geen doorgang zou vinden, is het toch vreemd dat geen enkele andere optie wordt aangedragen om het NK 2020 te verplaatsen naar bijvoorbeeld eind 2020. Uiteraard moeten de condities tegen die tijd wel zo zijn dat deelnemers veilig kunnen badmintonnen, maar dan is er tenminste een optie. Om nu zonder slag of stoot een evenement te verplaatsen naar 2021 zonder enige vorm van overleg is wel heel kort door de bocht.

De reacties op het Facebook bericht zijn dan ook die van teleurstelling en weinig coulance voor de bond. De bond heeft welliswaar op haar site weergegeven dat alle evenementen zijn afgelast, maar verzuimd daarbij te noemen over welke periode het gaat.

Is het bericht bedoeld voor april, voor het seizoen of voor het hele jaar.

Voor zo’n belangrijk evenement als het NK zou het een bond sieren om de verenigingen op de hoogte te stellen van de afgelasting van het evenement alsmede de optie voor verplaatsing. Maar officieel heeft de bond hier niets over gecommuniceerd. Dat communicatie dingetje bij de bond loopt wel vaker stuk en kan wat ons betreft terug naar de tekentafel.

Coronavirus nekt toernooi Redeoss

Helaas heeft Redeoss uit Delft het toernooi voor zondag 15 maart 2020 moeten afgelasten. Dit op grond van het afgegeven advies van de NOC/NSF om geen sport activiteiten te laten plaatsvinden.

Het eerst volgende toernooi is het NK Para Badminton 2020 in Veenendaal.

Dit toernooi zal plaatsvinden op 25 april 2020

Je kunt je hier inschrijven.

NK parabadminton 2020 wordt een loodzware dag

Rolstoel- en- aangepast badminton. Erik Jan Koekoek in actie. foto Marisca van Dam
Rolstoel- en- aangepast badminton. Erik Jan Koekoek in actie. foto Marisca van Dam

Uit de pas gepubliceerde nieuwsbrief van de werkgroep parabadminton blijkt dat het NK in Veenendaal een loodzware dag zal worden. Met een start om 09:30 uur en een verwachte prijsuitreiking om 21:00 uur wordt een ware uitputtingsslag.

Daarbij kan terecht de vraag gesteld worden of de deelnemers wel hieraan moeten worden blootgesteld. We kunnen het de organisatie niet kwalijk nemen om alle onderdelen op één dag te spelen, maar voor de deelnemer met een beperking is het onverantwoordelijk om zo lang te spelen.

Het tegen argument zal zijn dat je niet aan alle onderdelen hoeft mee te doen. Maar die keuze kan de organisatie toch niet voor je maken? Een lastige discussie. De werkgroep aangepast badminton, met hoofdzakelijk leden uit de badminton bond zelf, heeft ook reglementaire regels toegevoegd. Daarbij direct de kanttekening geplaatst dat één en ander waarschijnlijk niet uitvoerbaar is. Eén van de regels is dat de deelnemer minimaal aan drie, uit het circuit voorkomende, toernooien moet hebben deelgenomen. Moet je de regels dan wel toepassen als je zelf kanttekening plaatst?

Daarbij wordt niet gespecificeerd welke onderdelen dan van toepassing zijn. Dus zoals het er nu staat, mag de speler die aan drie toernooien heeft meegedaan, maar nimmer aan een enkel wedstrijden (dus alleen aan mix of dubbel), nu wel in de enkels mag uitkomen op het NK.

Maar dispensatie is makkelijk aan te vragen, een mailtje met je motivatie is voldoende. Hoe jou motivatie wordt beoordeeld en aan welke criteria moet voldoen om te worden gehonoreerd, wordt niet vermeld.

En stel er worden spelers uitgesloten omdat ze niet voldoen aan de criteria, hoe gênant is het voor de kersverse Nederlandse kampioen om vervolgens op het eerst volgende toernooi volledig ingemaakt te worden door een uitgesloten deelnemer. Kortom, we snappen dat de regels aangepast moeten worden, maar dan wel op een andere manier. Maak dan bijvoorbeeld NK titel verbonden aan de ranking tijdens het circuit. Degene met de meeste punten heeft gewonnen. Bijkomende voordeel daarbij is, dat lange speeldagen, zoals nu voorgesteld op het komende NK, zijn uitgesloten. Daar er nimmer toernooien zijn waar zowel en de mix als de dubbel gelijktijdig worden gespeeld.

Terugkomend op de lange speeldag, kan de werkgroep ook een classificatie instellen. Nu mag en kan iedereen met een ingegroeide teennagel deelnemen aan het de wedstrijden en dus ook aan het NK. Deze spelers staan met twee vingers in hun neus op de baan tegenover spelers die qua conditie en fysieke gesteldheid niet kunnen tippen aan de tegenstander. Voor de eerste groep spelers maakt het niet uit om te moeten spelen van 09:30 uur tot maximaal 20:00 uur. De tweede groep vraagt veel te veel van het lichaam en pleegt roofbouw welke niet verantwoord is. Daar zou eens aandacht voor moeten zijn en als je dan toch regels wilt stellen aan het NK, dan zul je ook alleen die deelnemers moeten laten deelnemen die geclassificeerd zijn door Gehandicaptensport Nederland. Wel zo eerlijk toch!

Toch wensen wij de deelnemers een sportieve strijd toe en een goede training in de aanloop naar het NK.

Nieuwsbrief februari van de parabadminton werkggroep badminton Nederland

Nederlands Kampioenschap Para-Badminton

zaterdag 25 april 2020 in Veenendaal

Op zaterdag 25 april aanstaande wordt in Sporthal Oost te Veenendaal door Badminton Nederland i.s.m. met Badminton Duovereniging Veenendaal het Nederlands Kampioenschap Para-Badminton georganiseerd. Voor de oplettende lezer, ja dit is een week later dan eerder in de kalender en nieuwsbrief aangegeven. Helaas hebben we moeten schuiven vanwege organisatorische uitdagingen. De wedstrijden starten om 09:30 uur en wij verwachten rond 20:00 uur (maximaal 21:00 uur) de prijsuitreiking te verrichten.

Het NK Para-Badminton vindt plaats op 1 dag, waarbij alle categorieën en onderdelen gespeeld worden; in de categorieën Rollers, Staanders en Kleine mensen (KM) worden de onderdelen mannenenkelspel (ME), vrouwenenkelspel (VE), mannendubbelspel (MD), vrouwendubbelspel (VD) en gemengd dubbelspel (GD) gespeeld. De categorie Zitters spelen enkelspel en dubbelspel.

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt in een A en B klassen in het enkelspel gespeeld. De keuze om in A en B klassen te spelen wordt genomen na sluiting inschrijving. Het speelsysteem is in principe poule of poule-afval systeem, bij minder dan 6 inschrijvingen in een onderdeel wordt standaard in poule systeem gespeeld. In MD, VD en GD bestaat de mogelijkheid dat er gekozen wordt voor een afvalsysteem. Maatgevend voor die keuze is het totaal aantal partijen dat een speler zou moeten spelen als er overall poule of poule-afvalsysteem gespeeld zou worden.
Je kunt voor 3 onderdelen inschrijven.

Gestelde voorwaarden voor deelname:

 • Conform de Uitvoeringsregeling Para Badminton Circuit dien je aan 3 toernooien te hebben deelgenomen om te kunnen spelen op het NK. Deze regel valt feitelijk niet correct toe te passen. Er zijn teveel mogelijkheden, een aantal spelers heeft vanwege blessures langere tijd niet kunnen spelen en mogelijk leidt deze regel er toe dat er onderdelen in het geheel niet gespeeld kunnen worden.
  Voor dit NK kijken we naar het aantal gespeelde toernooien en verzoeken spelers die op de ranglijst na het toernooi van Redeoss aan minder dan 3 toernooien hebben deelgenomen een mail te sturen aan de werkgroep (avalentijn@badminton.nl) met de vraag dispensatie te verlenen o.b.v. de in de mail aangegeven reden(en). Er zal coulant met het verzoek worden omgegaan.
 • Promotie/degradatie in het enkelspel voor de A en B klasse. Ook deze regel werkt pas zodra er voldoende deelnemers in een categorie/onderdeel zijn ingeschreven. Regelmatig hebben we in het circuit klassen dienen samen te voegen, waardoor het voor het NK lastig wordt hier goed mee om te gaan.
  Daar waar de organisatie van het NK van mening is dat het voor een speler verstandiger is om in een andere klasse in te schrijven dan waarvoor ingeschreven is, wordt dat met betreffende speler overlegd.
 • Dames en heren spelen op het NK in hun eigen categorie, er is geen dispensatie mogelijkheid.
 • Het opgeven van “partner wanted” kan. De organisatie zal haar best doen om zoveel mogelijk spelers met dit verzoek te koppelen.

Inschrijven voor het NK kan vanaf aanstaande woensdag 26 februari via deze link.

Voorwaarden deelname NK (toekomst)

Zoals uit het vorige bericht mag blijken hebben wij, mede naar aanleiding van een aantal meedenkende spelers, overlegd m.b.t. het stellen van regels voor deelname aan het NK. Nu wij een seizoen verder blijken deze regels slechts beperkt toepasbaar. Wij vragen ons dan ook af of het wel het juiste middel is om het NK te kunnen spelen.

Om dit beter te kunnen inventariseren zal er tijdens het NK een enquête worden gehouden. Indien gewenst kan de enquête ook gemaild worden. De resultaten worden in de maand mei gepubliceerd/rond gemaild. Mede afhankelijk van de resultaten zullen we in juni een besluit nemen over de voorwaarden voor deelname aan het NK.

Kalender 2020 – 2021

Om de kalender voor het komende seizoen definitief te maken, verzoeken wij verenigingen die een toernooi organiseren of willen gaan organiseren de datum voor hun toernooi uiterlijk 29 maart aan de werkgroep (avalentijn@badminton.nl) door te geven.

Het Utregs Toernooi is op zoek naar een andere maand om haar toernooi te organiseren. Gezien zij de combinatie van valide en minder-valide sporters in 1 evenement in stand wil houden, wordt gezocht naar een maand buiten de reguliere (valide) competitie. Indien er een vereniging is die eveneens wil veranderen van periode/maand, laat het de werkgroep dan weten.

Voorlopige indeling
September – vrij
Oktober – Limburgs Para-Badminton Toernooi
November – Duinwijck Para-Badminton Toernooi (nog in beraad)
December – vrij
Januari – Utregs Toernooi (verplaatsen gewenst)
Februari – Doesburg Para-Badminton Toernooi
Maart – Redeoss Para-Badminton Toernooi
April – Nederlands Kampioenschap
Mei – Shuttle Up Para-Badminton Toernooi
Juni – Bever Para-Badminton Toernooi
Juni – Paragames Breda

Redeoss Para-Badminton Toernooi 2020

Op zondag 15 maart wordt het Para-Badminton toernooi van Redeoss in Delft gespeeld.
De inschrijving staat nog open tot en met zondag 1 maart open.
Alle categorieën en de onderdelen enkelspel en gemengd dubbelspel worden gespeeld.

Mee spelen? Schrijf je dan in hier in.

Ondersteuning werkgroep

De werkgroep komt handen (en tijd) tekort. Voornamelijk op het gebied van communicatie (nieuwsbrief / facebook) is de werkgroep van mening dat er veel te verbeteren is. Het gaat dan voornamelijk om:

 • actief informatie verzamelen
 • Para-Badminton Team NL informatie
 • toernooi aankondigingen, voor- en nabeschouwingen
 • interviews met spelers
 • zelf stukjes schrijven
  Verder overwegen wij een aantal nieuwsitem te gaan combineren met de reguliere nieuwsbrief van Badminton Nederland en een specifieke Para-Badminton nieuwsbrief per 2 of 3 maanden te maken.
  Heb jij interesse om ons te ondersteunen, meld je dan bij Han van der Vliet (hvdvliet@badminton.nl of via messenger / whatsapp).

Van nieuwsbrief afmelden

Verslag toernooi BV Doesburg

foto Eddy Boerman

De 15e februari 2020 was het BV Doesburg die het parabadminton toernooi organiseerde. Sporthal Beumerskamp was wederom de plek waar alles afspeelde. Voor rollers die met ADL + sportrolstoel de zaal moeten betreden een lastige opgaaf. Toegangsdeur met een stevige dranger en flinke dorpel en vervolgens een tweede sluisdeur die tegenovergesteld opengaat. Zonder hulp dus niet te betreden.

Foto Eddy Boerman

De organisatie had zes banen opgezet voor de rollers. Door ziekte en zeer zijn op de ochtend zelf nog de nodige aanpassingen gedaan in het schema. Wel leuk om Duitse spelers te ontmoeten, omdat het ‘wereldje’ binnen het aangepast badminton toch al zo klein is.

De meeste spelers waren aan elkaar gewaagd, zodat het complete speelschema in duigen viel vanwege de vele drie setters. Om 18:00 uur zou de zaal overgenomen worden door zaalvoetballers en om 17:00 uur was de wedstrijd van 15:30 uur nog bezig. Uit pure noodzaak heeft Han van Vliet de kruisfinales laten vallen en op basis van een inschatting een finale bepaald.

Jammer dat een dag zo moet eindigen. Dit is niet de eerste keer dat de ‘leukste’ wedstrijden in het water vallen omdat de zaal al verhuurd is. Wellicht moeten we hier in de toekomst eens over nadenken dat een wedstrijddag wel eens uit kan lopen. Het uitlopen gebeurt namelijk niet incidenteel maar regelmatig. Daar moeten we eens in het circuitrondje over babbelen.

Foto Eddy Boerman

En vervolgens, niet onbelangrijk, werd het als erg storend ervaren, dat terwijl op de ene helft van de zaal de finales werden gespeeld, op de andere helft van de zaal, de zaalvoetballers aan het inschieten waren.

Desalniettemin hebben we een uitslag:

Rol ME A

 1. Robin van Dam
 2. Piet de Hoogh
 3. Johny Munnik
 4. Hans MacDaniel

Rol VE A

 1. Konstanze Posth
 2. Angela Knaapen
 3. Joanita van Gennip
 4. Annika Schroeder

Staand MD

 1. Mark Modderman / Axen Nieuwenhuyse
 2. Thomas Figger / Rob Smeets
 3. Guus Maassen / Patrick Vrouwenvelder
 4. Peter Fingerhut / Carmen van Kesteren

Staand VD

 1. Mariette Burgering / Gerardine van Ende
 2. Lais Bos / Ester Meijer
 3. Alexandra Mondelaers / Alicia Mondelaers

Staand ME A

 1. Mark Modderman
 2. Carmen van Kesteren
 3. Jareth van der Weijden
 4. Ludovic Maanders

Staan VE B

 1. Mariette Burgering
 2. Lais Bois
 3. Alexandra Mondelaers
 4. Ester Meijer

Staand ME B

 1. Axel Nieuwenhuyse
 2. Sophie van den Broek
 3. Tim Beumer
 4. David Ignoul

Rol Dubbel

 1. Timo Bakker / Jonny Munnik
 2. Piet de Hoogh / Leen van der Toorn
 3. Dirk Horstkamp / Konstanze Posth
 4. Joanita van Gennip / Angele Knapen

Parabadminton toernooi BV Doesburg

Op 15 februari 2020 zal er een parabadminton toernooi plaatsvinden in Doesburg.

Onderdelen:

Kleine Mensen ME (SS6), Rol ME A, Rol ME B, Staand ME A, Staand ME B, Zit ME, Kleine Mensen VE (SS6), Rol VE A, Rol VE B, Staand VE A, Staand VE B, Zit VE, Kleine Mensen MD (SS6), Rol MD, Staand MD, Zit MD, Kleine Mensen VD (SS6), Rol VD, Staand VD, Zit VD

Inschrijven kan via deze link: https://bit.ly/35f9k8S

Geslaagd eerste parabadminton toernooi bij BC Duinwijck te Haarlem

rolstoel- en aangepast badminton bij sportvereniging KIS

Vijf velden, 10 banen stonden ter beschikking op het allereerste para-badminton toernooi bij BC Duinwijck te Haarlem. Voor de spelers uit Noord Holland een keertje een ‘thuiswedstrijd’. De GIRO hal is sinds enige jaren de nieuwe speelhal van BC Duinwijck. Mooie velden met enkel belijning voor het badminton. En  voor de rollers een snelle vloer. Kortom, prima omstandigheden om een mooi toernooi te spelen.

Han van Vliet die namens  de Stichting Toernooi Support de organisatie op zich nam, had weer een mooi deelnemersveld om in te delen. Er werd gespeeld in de categorie enkel en dubbel zowel bij de rollers als de staanders.

De eerste partij startte om even na tienen en de laatste partij was om even na zes uur gestreden.

De KIS kon huiswaarts keren met vijf medailles. Waarvan drie keer goud en twee keer zilver. Een goed resultaat dus.

Bij de staanders heren dubbel, had Ludovic Maanders zilver samen met Koen van Leeuwen.

Bij de dames dubbel rol, had Inge Bakker samen met Ilse van de Burgwal de eerste plaats.

Bij de heren dubbel rol, hadden KIS spelers Timo Bakker en Jonny Munnik  ook de eerste plaats en Timo had bij de heren enkel ook goud.

Wat de spelers van de KIS betreft, is dit toernooi voor herhaling vatbaar.